Фондация
 

Мисия на неправителствената организация

Подпомагане на болни и социално слаби хора,и възможност за млади и енергични хора да помагат и в същото време да бъдат възнаградени.

Цели на организацията

Набиране на средства, подпомагане на нуждаещи се и създаване на работни места.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info